Partner: Logo FacetXL.pl

Należy to robić krok po kroku, zaczynając od budowy zaufania do siebie (rozumianego w tym przypadku jako wiarygodność), w relacjach, w organizacjach, na rynku i w społeczeństwie:

Zachowanie 1. Mów wprost

Nazywaj rzeczy po imieniu. Posługuj się prostym i zrozumiałym językiem. Nie przeinaczaj faktów. Informuj, jakie jest twoje stanowisko w danej sprawie. Bądź uczciwy. Mów prawdę. Nie manipuluj ludźmi, nie wypaczaj prawdy. Nie stwarzaj fałszywego wrażenia.

Zachowanie 2. Okazuj szacunek

To zachowanie opiera się na zasadach respektu, uprzejmości, uczciwości, miłości i grzeczności. Przeciwieństwem okazywania szacunku jest oczywiście brak szacunku wobec innych ludzi. Jest to powszechnie odbierane jako nieuprzejmość i stanowi wielki problem zarówno w pracy, jak i w domu. Przeciwieństwo to polega także na nieokazywaniu dbałości i troskliwości – albo dlatego, że rzeczywiście nie dbasz o ludzi, albo dlatego, że nie wiesz, jak to robić lub nie masz na to czasu.

Zachowanie 3. Dbaj o przejrzystość

Bądź autentyczny i rzetelny i mów prawdę w taki sposób, by ludzie mogli ją zweryfikować. Przeciwieństwem dbania o przejrzystość jest ukrywanie, zaciemnianie, pogrążanie w mroku. Zachowanie takie oznacza tworzenie tajemnic, odgradzanie się i odmowę otwartości. Możesz szybko zbudować zaufanie poprzez bycie otwartym i szczerym w swoich zamiarach.

Zachowanie 4. Naprawiaj krzywdy

Kiedy zbłądzisz, załatw to jak należy. Przepraszaj prędko. Napraw, gdy to możliwe.

Zrekompensuj działaniami. Okaż pokorę. Nie staraj się zatuszować. Niech na drodze do naprawy błędów nie staje twoja pycha.

Zachowanie 5. Okazuj lojalność

Hojnie okazuj uznanie. Doceniaj wkład innych w dokonania. Mów o innych ludziach tak, jakby byli obecni. Reprezentuj tych, którzy są nieobecni i nie mogą przemówić w swojej sprawie. Nie obgaduj innych za ich plecami. Nie ujawniaj poufnych informacji o innych.

Zachowanie 6. Wykazuj się rezultatami

Wykazywanie się rezultatami jest sposobem przekonywania sceptyków. To sposób szybkiego budowania zaufania w relacjach, zyskiwania swobody i możliwości wyboru. Dbaj o historię osiągniętych rezultatów, rób rzeczy właściwe, działaj i wypełniaj to, do czego zostałeś przeznaczony. Realizuj rzeczy na czas i trzymaj się budżetu. Nie obiecuj za wiele i nie rób za mało. Nie usprawiedliwiaj tego, czego nie zrobiłeś.

Zachowanie 7. Doskonal się

Doskonalenie opiera się na zasadach nieprzerwanego wzrostu, uczenia się i zmian. Kiedy ludzie widzą cię jako osobę, która nieustannie się uczy, rozwija i odnawia – albo twoją organizację jako taką, która się rozwija, doucza, odnawia – nabierają zaufania do twojej zdolności sprostania wyzwaniom ciągle zmieniającego się środowiska.

Zachowanie 8. Konfrontuj rzeczywistość

Podchodź do trudnych spraw bezpośrednio. To przenosi się na szybkość i koszty.

Wyjaśnianie niepowodzeń pozwala na szybsze osiągnięcie rezultatów i wykazanie się kreatywnością i możliwościami. Prowadź rozmowy odważnie, nie bój się wyrażać swojego zdania. Nie unikaj prawdziwych problemów, prędzej czy później wrócą one do ciebie ze zdwojoną siłą.

Zachowanie 9. Precyzuj oczekiwania

Ujawniaj i wyjaśniaj swoje oczekiwania. Nie zakładaj z góry, że oczekiwania są jasne i takie same po obu stronach. Rozmawiaj o nich i uzasadniaj je. Nie bój się negocjować, gdy zajdzie taka potrzeba. Nie zawódź oczekiwań.

Zachowanie 10. Przyjmuj odpowiedzialność

Wymagaj odpowiedzialności od siebie i innych. Przyjmuj odpowiedzialność za rezultaty. Komunikuj jasno. Nie uchylaj się i nie wymiguj od odpowiedzialności. Nie wytykaj palcem i nie obwiniaj innych, gdy coś idzie źle.

Zachowanie 11. Najpierw słuchaj

Posłuchaj, zanim się odezwiesz. Zrozum. Słuchaj uszami – a także oczami i sercem.

Odkryj, jakie zachowania są najważniejsze dla ludzi, z którymi pracujesz. Nie zakładaj, że wiesz, co jest dla drugiej strony najważniejsze. Nie zakładaj, że znasz wszystkie odpowiedzi – lub wszystkie pytania.

Zachowanie 12. Dotrzymuj zobowiązań

Jest to najszybszy sposób do zbudowania zaufania w każdej relacji. Czy zobowiązania są jawne czy domyślne, mają ogromny wpływ na szybkość działania i koszta. Niedotrzymywanie ich powoduje rodzenie się wątpliwości, podejrzeń, cynizmu i nieufności. Dotrzymywanie zobowiązań rodzi natomiast nadzieję i entuzjazm, zawierzenie i zaufanie, które wspomagają osiąganie rezultatów.

Zachowanie 13. Obdarzaj zaufaniem

Zamień „zaufanie” z roli rzeczownika w rolę czasownika. Podczas gdy inne zachowania pomagają ci stać się człowiekiem lub liderem bardziej godnym zaufania, to zachowanie pomoże ci stać się liderem bardziej „ufającym”. Nie tylko buduje ono zaufanie, ale wzmaga ufność. Przeciwieństwem jest nieufność, która stanowi przyczynę ogromnych kosztów wszędzie, a zwłaszcza w organizacjach.

Pamiętaj, że podstawą – w każdym z tych przypadków – jest rozwój określonych cech charakteru i kompetencji!

Powyższe wskazówki zostały opracowane przez ekspertów FranklinCovey, światowych liderów w obszarze zaufania, autorów bestsellera „The Speed of Trust”.

Agnieszka Złotek, FranklinCovey artykuł z portalu www.psychologia-społeczna.pl


Tagi:

psychologia,  zaufanie,  Życie,  cel, 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót
Wyszukiwarka
Newsletter
zapisz