Partner: Logo FacetXL.pl

Międzynarodowy zespół badaczy pod kierownictwem Gilada Feldmana z Maastricht University opublikował w Social Psychological and Personality Science trzyczęściowe badanie nad współzależnością szczerości i stosowaniem bluźnierstw w codziennej komunikacji i ekspresji. Wyniki zgodnie wskazały na istotną korelację między wulgarnością języka, a bezpośredniością i szczerością jednostki.

W pierwszej części badania poproszono 276 badanych (171 kobiet) o wymienienie najczęściej przez nich używanych i najbardziej lubianych bluźnierstw, zaznaczając by się przed niczym nie powstrzymywali. Następnie uczestnicy musieli oszacować jak często używają wulgaryzmów w komunikacji twarzą w twarz, w samotności, na piśmie, jak i zadeklarować powody dla własnego stosowania takiego języka. Zmierzona została również szczerość badanych przy pomocy stosownego kwestionariusza, który pytaniami pokroju: „czy wszystkie twoje zwyczaje są dobre i pożądane?” lub „czy jeśli coś obiecasz, to zawsze dotrzymasz słowa bez względu na wszystko?”, miał na celu sprawdzić jak bardzo badany jest otwarty na przyznanie się do swoich słabości i niedociągnięć (co uznano za objaw szczerości).

Zaobserwowano istotną współzależność między liczbą wymienionych przekleństw, zadeklarowanym stosowaniem wulgaryzmów w codziennej komunikacji, a zmierzonym poziomem szczerości badanego (niezależnie od wieku i płci). Najczęściej wymienianymi powodami dla stosowania wulgaryzmów przez badanych były ekspresja negatywnych emocji, przyzwyczajenie i chęć do autentycznego wyrażanie siebie. Niewielkie były natomiast deklaracje odnośnie używania wulgaryzmów jako narzędzi służących obrażaniu innych. Zdaniem badaczy potwierdza to autoekspresyjną rolę przeklinania, która była rozważana w niektórych wcześniejszych badaniach nad stosowaniem wulgaryzmów.

 

W drugiej części badania Feldman wraz z zespołem przyjrzeli się zagadnieniu wulgaryzmów i autentyczności w środowisku naturalnym i zbadali język używany na serwisie Facebook. Zastosowano tym razem inne narzędzie pomiaru i znacznie większą próbę badawczą w postaci zakwalifikowanych użytkowników facebookowej aplikacji myPersonality (73.789 w tym 62% kobiet). Szczerość mierzono poprzez analizę lingwistyczną języka używanego przez badanych w ich postach na najpopularniejszym dziś serwisie społecznościowym. I tym razem badacze zaobserwowali silną dodatnią korelację między stosowaniem wulgaryzmów, a poziomem szczerości badanych w ich facebookowych postach.

W trzeciej części badacze wznieśli się ponad poziom jednostkowy i starali się przyjrzeć współzależności wulgaryzmów i szczerości na poziomie społecznym. W tym celu amerykańskich uczestników z drugiej części badania podzielono wg. zamieszkiwanych przez nich stanów (29,701 uczestników) i zestawiono ich indywidualny wskaźnik wulgarności z pomiarem szczerości ich rodzinnego stanu wg. rankingu wyodrębnionego przez ogólnopaństwowe badania State Integrity Investigation 2012, które sklasyfikowały całe Stany Zjednoczone na podstawie 14 kryteriów oscylujących wokół zagadnienia prawości i uczciwości.

Trzecia część badania zgodne z poprzednimi pozwoliła badaczom zaobserwować współzależność między wulgarnością jednostek, a wskaźnikiem poziomu szczerości zamieszkiwanego przez nich stanu. 2 z 3 stanów o największym poziomie wulgarności: Connecticut i New Jersey, były zarazem 2 z 3 stanów o najwyższym wskaźniku szczerości i praworządności.

Mimo zbieżności powyższych wyników, sami badacze nie pozostawiają wątpliwości: badania nad wulgaryzmami wciąż są w fazie niemowlęcej, a pomiary dokonywane w środowisku naturalnym (jak analiza lingwistyczna tablic użytkowników serwisów społecznościowych) pozostawiają wiele wątpliwości i wyzwań. Warto zawsze również przypomnieć, że mamy tu do czynienia z korelacjami, nie może być więc mowy o wyciąganiu wniosków o potencjalnych zależnościach przyczynowo skutkowych na ich podstawie. Badacze zachęcają przy tym do weryfikacji zaobserwowanych wyników w kontekście eksperymentalnym, co pozwoliłoby ustalić kierunek potencjalnych zależności między szczerością, a obserwowalną tendencją do stosowania wulgaryzmów w komunikacji i samoekspresji.

Więcej informacji:
Zdjęcie (C) www.unsplash.com
Feldman, G., Lian, H., Kosinski, M., Stillwell, D. (2017). Frankly, We Do Give a Damn. Social Psychological and Personality Science. doi: 10.1177/1948550616681055

Grzegorz Ciężak  https://badania.net/przeklinanie-oznaka-szczerosci/

Tagi:

psychologia, 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót
Wyszukiwarka
Newsletter
zapisz